• 22 IV
    2016

    Działając zgodnie z postanowieniem § 15 Statutu Cechu i na podstawie Uchwały Zarządu Cechu Metalowego w Lublinie z dnia 22.03.2016

     

    Działając zgodnie z postanowieniem § 15 Statutu Cechu i na podstawie Uchwały Zarządu Cechu Metalowego w Lublinie z dnia 22.03.2016 r z w o ł u j e się Walne ZgromadzenieCzłonków Cechu Metalowegona dzień 24.04.2016 r ( niedziela ) o godz.11.00 w świetlicy Domu Rzemiosła w Lublinie, Rynek 2, III p. W przypadku nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia Członków w w/w terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, Zarząd Cechu wyznacza drugi terminWalnego Zgromadzeniana w/w dzień na godz. 11.30 , które odbędzie się bez względu na ilość obecnych członków i będzie władne do podejmowania uchwał.