Jolanta Jajszczyk:

Starszy Cechu

Andrzej Jabłoński:

Podstarszy Cechu

Sławomir Kula:

Sekretarz

Andrzej Klimek:

Skarbnik

Krzysztof Gorgol :

Członek Zarządu

Krzysztof Lipert:

Członek Zarządu

Zarzad i Kierownik Biura:

Zarząd kadencji 2011-2015

Renata Rębacz:

Kierownik